Effort.uz saytida tez-tez beriladigan savollar

Saytda e'lon qilinayotgan barcha tadbirlarni Effort.uz tashkillashtiradimi?

E'lon qilinayotgan tadbirlarning tashkilotchisi Effort.uz hisoblanmaydi. Effort.uz - shu kabi tadbirlarni e'lon qilib boruvchi platforma bo'lib, biz doimo tadbir tashkilotchisi kim ekanligi haqida ma'lumot berib borishga harakat qilamiz.